top of page
c356ebac-06e9-4eb2-9a12-9698e20cde1f_edited.jpg

Amina Ryffranck

Klinisch psycholoog en seksuoloog

Amina Ryffranck werkt als coördinator binnen de praktijk. Hierbij gaat ze te werk met haar kennis als klinische psycholoog, seksuoloog en relatie-, gezins-, en systeempsychotherapie in opleiding. Haar streefdoel is om zoveel mogelijk cliënten opnieuw vooruit te helpen in hun leven. Dit gebeurt door de kenmerken van u als persoon (en van uw omgeving) te gebruiken om uw zorgvraag te beantwoorden en dus hopelijk te verhelpen. Amina probeert in eerste instantie herstelgericht te werk te gaan, wat wil zeggen dat Amina ijvert om zo snel mogelijk verbetering te verwezenlijken voor de situatie die er nu heerst. Nadien vindt Amina het belangrijk het gevoel van verbetering te stabiliseren, zowel op individueel gebied als op relatiegebied. Wanneer het probleem opgelost kan worden, wordt dit vanzelfsprekend gerealiseerd, maar helaas is dit niet altijd mogelijk.

 

Amina behaalde na de opleiding psychologie (academische bachelor en master) ook een

master in de seksuologie. Hierdoor heeft Amina heel wat kennis over seks gerelateerde

zorgen en kan samen gezocht worden naar een manier om met deze zorgen om te gaan.

Indien in de aanwezigheid van een zorg ook sprake is van een relatie, worden bij voorkeur

beide partners verwacht tijdens de consultatie(s). Natuurlijk zijn zeker ook cliënten zonder

partner (en van alle leeftijden), alsook gezinnen, welkom met al dan niet seks gerelateerde zorgen.

Amina haar masterproef tijdens de opleiding psychologie ging over een preventief

programma voor pesten op de lagere school. Haar masterproef in de seksuologie ging over transseksualisme/transgenderisme en geslachtsbevestigende ingrepen. Voor deze laatste behaalde Amina grootste onderscheiding.

Tijdens het behalen van bovenstaande diploma’s werkte Amina ook de educatieve master in gedragswetenschappen af, alsook de specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen. Alle genoemde diploma’s werden behaald aan KU Leuven.

Amina heeft ervaring opgedaan als psycholoog in een groepspraktijk, waar zij ongeveer 1700 uren presteerde. Voordien heeft zij ervaring opgedaan tijdens haar buitenlandse stage in Zuid-Afrika. Mede door deze stage kunnen consultaties zonder probleem ook in het Engels plaatsvinden.

Amina heeft een visum van de overheid als klinisch psycholoog, is erkend door de

psychologencommissie (erkenningsnummer: 952127025), is lid van de Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen en is ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie.

bottom of page